SEKRETESSPOLICY

Posterbutiken HB värdesätter djupt vårt ansvar gentemot kunderna. Detta inkluderar även vår hantering av den information du delar med oss. Vi förbinder oss att följa alla relevanta lagar och regler som skyddar personuppgifter, i linje med Dataskyddsförordningen (GDPR). I alla situationer där personuppgifter kan komma att behandlas av Posterbutiken HB vidtas samtliga rimliga och adekvata åtgärder för att skydda kundinformation från obehörig tillgång, spridning, ändring, och förstörelse. I våra sekretessregler beskrivs hur vi hanterar de personuppgifter som samlas in via vår webbplats.

När samlar vi in personlig information?

Vi samlar in personlig information i flera sammanhang, bland annat när du handlar på webbplatsen, deltar i en tävling, kontaktar oss eller anmäler dig till våra nyhetsbrev. Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa och dina betalningsuppgifter delas och behandlas enligt Klarnas egna dataskyddsinformation.

Hur använder vi informationen?

Informationen används för att administrera dina köp, svara på förfrågningar, skicka uppdateringar och erbjudanden samt förbättra vår tjänst.

Ditt medgivande

Vi skickar dig e-post om uppdateringar om du inte väljer bort denna funktion.

Hur väljer jag bort att få e-post?

Du kan när som helst avanmäla dig från våra e-postmeddelanden genom att klicka på ”Avanmäl”-länken i meddelandet eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Vem hanterar dina personuppgifter?

Posterbutiken HB administrerar och använder den personliga information du uppger. Vi lämnar endast ut personuppgifter till auktoriserade partners vid behov för betalning eller andra tjänster och aldrig till andra företag för marknadsföringsändamål.

Användning av cookies

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och för att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats.

Vad gör vi för att skydda dina personuppgifter?

Vi tar en rad försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, inklusive användning av kryptering och begränsad åtkomst till uppgifterna.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser, för vilka vi inte bär något ansvar gällande innehåll eller sekretesspraxis.

Ändringar i sekretessbestämmelserna

Vi kommer att meddela alla ändringar i vår sekretesspolicy på denna sida och, vid större förändringar, inhämta ditt samtycke.

Är det något annat jag bör veta?

Posterbutiken HB kommer inte att dela din information med tredje part, utom när lagen kräver det, eller i de sammanhang som beskrivs ovan.

© Posterbutiken HB 2023.